Czy ludziom potrzebna jest dzisiaj modlitwa

Czy dzisiaj potrzebna komuś jest modlitwa? Kiedy patrzymy na skupione twarze ludzi przebywających w świątyni, czy widzimy kogoś jadącego w autobusie czy tramwaju odmawiającego różaniec na małych paciorkach, czy nie przychodzi nam na myśl: po co? Dlaczego to robią i dla kogo się modlą? Szczególnie takie myśli przychodzą, gdy widzimy kogoś chorego, niepełnosprawnego, przykutego do […]

więcej

Zapomnieliśmy o wdzięczności

Są w życiu człowieka takie chwile, kiedy po przeczytaniu tekstu biblijnego wydaje się, że zapomnieliśmy w naszym postępowaniu o podstawowych zasadach. Że gdzieś umknęły nam prawdy, które być może w dzieciństwie wpajała nam matka i ojciec, które były powtarzane w szkolnej ławie, ale w miarę jak posuwamy się w latach, one zostały przykryte patyną kurzu […]

więcej

W co i jak wierzymy?

Należałoby dzisiaj zadać sobie pytanie, czy potrzebna nam jest wiara? Wydawałoby się, że odpowiedź jest oczywista. Jako ludzie wierzący w Boga przychodzimy do świątyń, celebrujemy święta i uroczystości kościelne i wydaje nam się, że to jest warunek, który wyczerpuje pojęcie określające człowieka wierzącego. A jednak Chrystus dzisiaj staje przed swoimi uczniami apostołami, którzy proszą go: […]

więcej

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu to tekst, który ma już ponad dwa tysiące lat. Ale żyjemy w zupełnie innych czasach i ci, którzy wzorują się na ewangelii, przygotowali nam zupełnie inną, współczesną, mówiącą innym językiem przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Oto Światowa Organizacja Zdrowia w ciągu ostatnich dziesięciu lat dysponowała sumą 85 mln dolarów przeznaczoną […]

więcej

Majątek do rozdania

Jezus w czasie swojej publicznej działalności swoich uczniów, a także nas, karmi przypowieściami. Zwykłe obrazy z codziennego życia. Tak naprawdę, gdyby nie były opowiadane przez Mistrza z Nazaretu, uszłyby uwadze i praktycznie zostałyby niezauważone. Bo kogo obchodziłaby troska kobiety, która sprząta dom, aby odnaleźć brata? Kto interesowałby się pasterzem, któremu zaginęła jedna owca i pozostawia 99 pozostałych, aby ją odszukać? I […]

więcej

Kochać znaczy szukać

Chrystus dzisiaj ukazuje nam na przykładzie przypowieści odnalezionej drachmy, zakłopotanej kobiety i pasterza, który mając 99 owiec, zostawia je, aby odnaleźć tę jedną zagubioną, czym jest tak naprawdę Kościół lub — może dokładniej mówiąc — jaki powinien być Kościół i ludzie Kościoła. My niestety jesteśmy obciążeni dziedzictwem historii, wydaje nam się, że instytucja Kościoła ogranicza się do nakazów i zakazów, do […]

więcej

Mądrość według Jezusa Chrystusa

Natura intelektualna osoby ludzkiej udoskonala się i powinna doznać udoskonalenia przez mądrość. A to jest przez umysł człowieka, który pociąga go ku poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwie dobre. Epoka nasza, bardziej niż czasy ubiegłe, potrzebuje takiej mądrości, która by te wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem […]

więcej

80 rocznica wybuchu II wojny światowej – uroczystości w Aleksandrowie Łódzkim w Kościele Św. Stanisława Kostki celebrowane przez ks. Jacka Stasiaka

Osiemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku. Niewielu z nas jest w tej świątyni, którzy pamiętają tamte dni. A były to czasy ich dzieciństwa, młodości, czas trudny, czas, który w historii tych ludzi i was zapisał się swoją kartą nie zawsze radosną. Większość z nas to pokolenia, które przyszły na świat i […]

więcej

Sprawiedliwość a zbawienie

Bliskość Boga w stosunku do człowieka rodzi niepokój. I nie jest to niepokój związany z codziennymi potrzebami, pracą, zaspokojeniem materialnych potrzeb. Gdy pojawia się Bóg, a w tym wypadku Chrystus ze swoją nauką, powstaje w nas uczucie wewnętrznego niepokoju, który dotyczy wiecznych przeznaczeń. Zaczynamy, a na pewno powinniśmy, zastanawiać się, jaki jest kres i cel […]

więcej

Imieniny księdza Jacka Stasiaka

Dobrze mieć takie miejsce, gdzie oprócz Boga czekają na nas przyjaciele i zupełnie obce, ale życzliwe i serdeczne osoby, gdzie raz w tygodniu można przyjść i zapomnieć o szarej codzienności i wszelkich problemach, wysłuchać dobrego słowa, spojrzeć inaczej na drugiego człowieka i otaczający świat, naładować się pozytywną energią. Takie miejsce stworzył w Aleksandrowie Łódzkim ks. […]

więcej