Żywność dla aleksandrowian

Już kolejny raz, we współpracy z Bankiem Żywności, Stowarzyszenie Aleksandrów dla aleksandrowian rozdaje potrzebującym mieszkańcom niezbędne produkty spożywcze. Wszystkich potrzebujących zapraszam do Kościoła św. Stanisława Kostki. ks. Jacek Stasiak

więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem. Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, […]

więcej