Dobro i zło

Kościół

Jeżeli nie ma Boga, to skąd pochodzi dobro? A jeżeli jest Bóg, to skąd pochodzi zło?

Dobro i zło | ks. Jacek Stasiak