Międzynarodowa współpraca naukowa ks. Jacka Stasiaka

Aktualności Kościół

Praca ks. Jacka Stasiaka to nie tylko realizacja zadań na płaszczyźnie edukacji, służby zdrowia czy posługi kapłańskiej ale także współpraca na poziomie międzynarodowym.

Ks Jacek Stasiak  bierze udział w posiedzeniu międzynarodowej komisji akredytacyjnej International Humanitarian Technical University w Szymkencie (Kazachstan).

W ramach takich konsultacji podejmowane są decyzje w stosunku do uczelni kontrolowanej o udzieleniu lub przedłużeniu akredytacji oraz ocenie jakości międzynarodowej współpracy naukowej.
Dzisiaj mieliśmy okazję obserwować jego pracę podczas jednego z takich międzynarodowych spotkań.

Na podstawie zawartej umowy, International Humanitarian Technical University jaki i kilka innych uniwersytetów zagranicznych, współpracuje również z Centrum Medycznym Herbrand – Ośrodkiem Naukowo Badawczym. Współpraca dotyczy opracowań badawczych, wydawnictw o charakterze naukowym, współpracy w ramach fizjoterapii i terapii dzieci i młodzieży w kierunku autyzmu czy Zespołu Aspergera.