Uroczystość Najświętszej Trójcy – zaproszenie na liturgię 04.06.2023r.

Chodzi nam o to, by ukazać w tej Uroczystości Trójcy Świętej, że Syn został posłany przez Ojca i w miłości i mocy Ducha, oddziałuje, zbawia i uświęca. Czyli obecność największej tajemnicy uniwersum, jest do przyjęcia przez ludzki rozum, ale tylko na zasadzie naszych antropomorficznych, ludzkich wyobrażeń. Stąd te ikony Stwórcy, Zbawiciela i Łącznika, który jest […]

więcej

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – „Ludzie, bez Ducha Świętego Bóg będzie dla was daleki”

Jak rozpoznać to, że Duch Święty, niewidoczny, nieobecny, ukazywany pod symbolami, jest jednak wśród nas? Mówimy miłość, radość, pokój, cierpliwość, tolerancja, dobroć, uprzejmość, łagodność, wierność, opanowanie, powściągliwość, czystość. I tak można byłoby wymieniać, poza tymi siedmioma darami Ducha, które są wyznaczone w katechizmie, Jego obecność wśród ludzi, poprzez czynność a więc poprzez działanie. Boga nie […]

więcej

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – zaproszenie na liturgię 28.05.2023r.

Przed nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.Dotkniemy w naszym rozważaniu i modlitwie tej tajemnicy, która stanowi istotę wiary.Święty Jan Ewangelista powiedział wprost: „Boga nikt nigdy nie widział”, ponieważ Bóg jest Duchem. I praktycznie istnienie trzeciej osoby Trójcy Świętej, urealnia tę prawdę kim jest Bóg. Sfera Ducha uwolniona od naszych ludzkich, antropomorficznych wyobrażeń, od tego wszystkiego co […]

więcej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego: I co dalej?

Czym jest owo wniebowstąpienie patrząc dzisiaj z perspektywy nas, ludzi żyjących w XXI wieku? Otóż pragnienie nieba, tak naprawdę kiedy człowiek zaczyna świadomie istnieć na tym świecie, pojawia się u niego ciągle jedno podstawowe pytanie, które nawet nieświadomie w swoim życiu zadajemy każdego dnia i na każdym etapie tej życiowej pielgrzymki. Brzmi ono – i […]

więcej

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – zaproszenie na liturgię 21.05.2023r.

Przed nami Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to uroczystość, która w kalendarzu Kościelnym spina niejako klamrą, całość dokonań Chrystusa, podczas Jego ziemskiej misji oraz po zmartwychwstaniu i ukazuje nam cel naszych dążeń i spełnienie pragnień wiary. Naszą ojczyzna jest umowna rzeczywistość zwana Niebem, a więc strefa ducha, która po śmierci dla nas ludzi wierzących, jest owym […]

więcej

Szósta Niedziela Wielkanocna – zaproszenie na liturgiczne rozważania 14.05.2023r.

Chrystus w Ewangelii mówi nam o obietnicy jaką jest zesłanie Parakleta czyli Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, wprost trzeciej osoby Trójcy Świętej czyli Ducha Świętego. Jest tu podniesiony moim zdaniem problem prawdy, ale nie pojmowanej jako zdolność postrzegania rzeczywistości w sposób obiektywny, adekwatny, czyli tej prawdy, która jawi się dla nas jako klucz do odczytywania zagadki […]

więcej

Piąta Niedziela Wielkanocna: Modlitwa rzeczy prostych

Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem”, a więc sposobem dojścia do osiągnięcia poznania tej największej tajemnicy. I jednocześnie „nie trwóżcie się”, „nie lękajcie się”, pozbywa nas, a raczej stara się przekonać, abyśmy pozbyli się owego największego lęku, który nam towarzyszy od momentu pojawienia się na tym świecie, lęku śmierci, odejścia i zapomnienia. To jest ten […]

więcej

Piąta Niedziela Wielkanocna – zaproszenie na liturgię 07.05.2023r.

Piąta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Chrystusa Zmartwychwstałego, mówiącego do swoich uczniów, że jest „drogą, prawdą i życiem”. Droga czyli ten kierunek, który wytycza nam możliwość poznawania Boga, zdolność naszego myślenia i patrzenia. Prawda, a więc spełnienie naszych oczekiwań, jednocześnie odkrycie tej rzeczywistości, która w sposób wyczerpujący uzupełnia nasz głód wiedzy, ową wewnętrzną potrzebę poznania […]

więcej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski: Maryja, powinna nas wszystkich uczynić, głuchym Beethovenem miłości

Papież Paweł VI nazwał Maryję „Pierwszą Chrześcijanką”. Bo to Ona pokazała nam, uczniom Chrystusa, że należy słuchać słowa Bożego czyli Jej syna. Bo Ona otworzyła się na działanie Ducha Świętego, który nas prowadzi i cały Kościół. Bo Ona, jednocześnie bardzo po ludzku, doświadczyła tego co jest przeżywaniem niesienia krzyża czyli cierpienia, utraty kogoś najbliższego i […]

więcej