Czwarta Niedziela zwykła: Miłość jest Bogiem a Bóg jest miłością | 28.01.2024r.

Bóg zsyła nam ludzi na przestrzeni dziejów, którzy w naszym zapomnieniu i amoku współczesności mówią nam – opamiętajcie się i uwierzcie w to, iż istnieją wartości ponadczasowe. Kiedy widzimy, że współczesna rzeczywistość to pogoń za wszelką cenę za wartościami niestety małymi, to zastanawiamy się dlaczego drugi człowiek przestał się liczyć, czy ludzie tak jak dzisiaj […]

więcej

Trzecia Niedziela zwykła: Czy my dzisiaj jesteśmy świadomymi uczniami Chrystusa?

Chrystus wzywa nas do poświęceń w mniej egoistycznych celach. Nie tylko dla nas, dla naszych najbliższych. Ale słowo powołanie i życie, w którym mieści się poświęcenie, wysiłek i podjęcie wezwania, to jest coś więcej. To ukazanie, że my jako jego uczniowie jesteśmy powołani, wezwani do budowania zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości, która wykracza po ten materialny […]

więcej

Druga Niedziela Zwykła – zaproszenie na liturgię

Pytanie Jana „Czy Ty jesteś Mesjaszem?”, zadawane jest przez kolejne dziesięciolecia i wieki przez każdego człowieka dobrej woli, poszukującego odpowiedzi na temat ostatecznych przeznaczeń. Również i my, dzisiaj w swoim życiu, tu i teraz zadajemy pytanie, poszukując odpowiedzi jaki sens ma nasze życie, co dalej po śmierci, czy wśród wielu ofert i propozycji życia, światopoglądu, […]

więcej

Jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin Pani Danuty

Nie tak często zdarza nam się, świętowanie w naszym kościele jubileuszu dziewięćdziesiątych urodzin. W niedzielę podczas liturgii świętowaliśmy urodziny Pani Danuta Bartenbach, Babci naszego ucznia, która ciągle aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bardzo nam pomagając. Dziękowałem za obecność Pani Danuty i wzywałem do dziękczynienia za piękny dar życia, za dar ofiarowany Bogu przez naszą jubilatkę, […]

więcej

Objawienie Pańskie i Święto Chrztu Jezusa Chrystusa 06-07.01.2024

Przed nami Objawienie Pańskie i Święto Chrztu Jezusa Chrystusa. Objawienie Pańskie czyli pokazanie, iż przedstawiciele narodów pogańskich, dzięki proroctwu, uznają w osobie narodzonego dziecka w Betlejem, obiecanego Mesjasza i spełnienie obietnic w stosunku do narodu wybranego jak i do nas wszystkich, którzy uznają go za jedynego pośrednika w dziedzinie religijno-moralnej między człowiekiem a Bogiem. Jest […]

więcej