Wydarzenia

Nowe zegary

Trwa renowacja Kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim. Oprócz nowej elewacji, spod rusztowań zobaczyć można nowe zegary. Teraz sprawdzimy nie tylko godzinę, ale również dzień tygodnia i miesiąca. Unikat na światową skalę!

więcej

Przejrzeć dzięki wierze

Wydawałoby się, że wystarczy skoncentrować uwagę na samym fakcie przywrócenia wzroku niewidomemu przez Chrystusa, ale tutaj jest coś więcej. To dzisiejsze zdarzenie, przytaczane w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, mówi nam, że każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, tak jak żyjemy, nawet wtedy, gdy czujemy się niezauważalnymi obywatelami tego świata, nikt nie jest gorszy w […]

więcej

Czas zarazy

Moi Drodzy, przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę Wielkiego Postu, ale jest to niedziela i okres Wielkiego Postu jak sami dobrze wiecie i widzicie zupełnie inny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach zarazy, epidemii. Stąd dobrze, że osoby starsze, które do tej pory na naszej mszy były w każdą niedzielę pozostały w domach zgodnie z apelem […]

więcej

Ujrzeć siebie w obliczu Boga

Wydawałoby się, że nasza uwaga dzisiaj powinna skoncentrować się na wydarzeniu Góry Tabor. Oto Chrystus, który do tej pory był tylko ich mistrzem, którego widzieli przepowiadającego, odsłonił rąbek swojej tajemnicy. Życia, które było przypisane nie człowiekowi, ale boskiej egzystencji. Życia, które jest obietnicą dla każdego z nas. To, co zobaczyli na Górze, było jakby nagrodą […]

więcej

Środa Popielcowa 2020 r.

Od lat słyszymy w Środę Popielcową, a potem powtórzone w czytaniach biblijnych w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu to wezwanie: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wydawałoby się, że człowiek ma zakodowaną zdolność przetrwania, że broni się przed samozniszczeniem, również i tym moralnym. Bo przecież Bóg wzywa nas wszystkich do rozpoczęcia pewnego etapu, który wyróżnia się […]

więcej

Zaćmienie człowieczeństwa

Skomplikowany jest człowiek i dzisiaj we współczesnych czasach należy sobie zadać pytanie, kim jesteśmy, a raczej kim być powinniśmy, aby odpowiedzieć na to, co przed chwilą usłyszeliśmy na kartach Ewangelii. Nie oszukujmy się. Wymaga od nas więcej i tego, czego nie chcemy usłyszeć ani zrobić. Pokory, bycia uniżonym, ustąpienia miejsca, przyznania się do swoich słabości, […]

więcej

Prawo wyboru ludzkiej wolności

Dzisiejsza Ewangelia oraz teksty Starego Testamentu wydawałoby się pozornie, że są wykładnią postępowania i dokładną instrukcją dla każdego z nas. Ale to tylko jakby złudzenie po pierwszej lekturze Pisma. Tak naprawdę chodzi tutaj o problem wolności. Na ile człowiek jest wolny w swoim decydowaniu o życiu, w wyborach między dobrem i złem i uznaniem tego, […]

więcej