Wydarzenia

Pierwsze dedykacje wpisane do książki „Ignoramus et ignorabimus”

W niedzielę wpisywałem do książki „Ignoramus et ignorabimus” dedykacje.Serdecznie dziękuję Wspólnocie naszego kościoła za nabycie pierwszych książek. Każda z nich jest cegiełką na kościół św. Stanisława Kostki.Dzięki tym środkom możemy jeszcze wiele zrobić dla miejsca naszych coniedzielnych spotkań, zakupić nowe wyposażenie, które będzie towarzyszyło liturgii. Zachęcam do nabycia publikacji, która może być pięknym prezentem dla […]

więcej

Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła: Lepsza bieda na ciele niż bieda na duszy

Umarł także bogacz i został pogrzebany. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Dwie przeciwstawne sobie postaci. Ale czy tylko ewangelista św. Łukasz, który jest jednym ze specyficznych autorów w odróżnieniu do pozostałych trzech ewangelistów, mówi o konkretnych ludziach? Czy mimo to ta przypowieść pomimo dwudziestu jeden wieków jest nadal aktualna i pozwala […]

więcej

Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła – zaproszenie na liturgię

Niedzielna ewangelia daje nam pod rozwagę tekst o bogaczu i Łazarzu.Dwa przeciwstawne światy, świat bogactwa, hedonistycznego używania tego co nazywa się życiem pełnym zbytku i świat nędzy, biedy wyjątkowej, czyli ten margines społeczny, który możemy zauważać na co dzień. Ale jest pytanie czy to tylko takie biało czarne zestawienie dwóch kontrastów? Czy ten obraz bogacza, […]

więcej

„Ignoramus et ignorabimus” – książka ks. Jacka Stasiaka

Ta książka pokazuje sprzeciw autora w kwestii, iż człowiek zostaje przez Kościół przywołany tylko do wierzenia, a nie do myślenia, burzy przekonanie, że Kościół nie jest zainteresowany rozumem i oświeceniem ludzi. Ona prowokuje do zadawania pytań, do poszukiwań, bo pytanie jest chrześcijańską cnotą, choć rzadko jest cechą chrześcijan. Publikacja powstała na kanwie kazań, kierowanych na […]

więcej

Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła: Żyj tak, aby przez ciebie nikt nie płakał

Wydawałoby się, że po lekturze ewangelii, Chrystus chwali ludzką nieuczciwość, przebiegłość tego świata. Wobec tego Ewangelia popiera działania, które z gruntu rzeczy możemy nazwać nieuczciwymi. I tak, i nie. Nieuczciwy zarządca to człowiek, to my, symbol każdego z nas. Któż bowiem w tej sieci zawiłości, przepisów, atakujących nas ograniczeń, nie sięga po rozwiązania, które dla […]

więcej

Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła – zaproszenie na liturgię 18.09.2022r.

„Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu.“ – jest to maksyma Georga Lichtenberga, którą chciałbym zadedykować Państwu w Dwudziestą Piątą Niedzielę zwykłą, którą będziemy celebrowali w najbliższą niedzielę w Kościele św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim. Uczciwość, służenie Bogu a nie mamonie, owa przejrzystość, czyli prosta droga […]

więcej

Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła: Bogu zależy na każdym z nas

W dynamice, którą ukazują dzisiejsze czytania widzimy człowieka, który ciągle ma przed sobą przyszłość. Chrześcijaństwo jest jedną z niewielu religii, która nie pozwala nam się nigdy zestarzeć, pozwala być ciągle młodym, bo pozwala nam zawsze zaczynać od nowa. Gdyby nie darowanie grzechów, gdyby nie możliwość i szansa nawrócenia, bylibyśmy wewnętrznymi, duchowymi, pełnymi zwątpienia starcami. A […]

więcej

Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła – zaproszenie na liturgię 11.09.2022r.

Przebaczenie, możliwość nawrócenia i wielka cierpliwość Boga.Logika miłości, która jest sprzeczna z naszym pojęciem sądu kary, odmierzania proporcji, u Boga jest to zupełnie inny sposób patrzenia, inna optyka dostrzegania człowieka przez pryzmat jego czynów. Gdy mówimy o świętości to często mamy na myśli człowieka, który przeżył już swoje życie, dokonał biegu i odbiera zasłużoną nagrodę. […]

więcej

Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła: Kto chce znaleźć w życiu szczęście, powinien wiązać się z celem, którym jest Bóg

Kto nie wyrzeka się wszystkiego co posiada, nie może być moim uczniem. Gdybyśmy dosłownie wzięli treść tych słów Chrystusa, to nikt z nas tu obecnych, nie mógłby być uczniem Chrystusa. Przecież każdy w miarę swojego życia, pracy, zaradności życiowej, coś posiada. Czy wobec tego, dla biedy, dla ludzi nic w życiu nieposiadających i nieznaczących, jest […]

więcej

Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła – zaproszenie na liturgię 04.09.2022r.

Zapraszam serdecznie na naszą niedzielną liturgię, podczas której usłyszymy wezwanie Chrystusa brzmiące: Kto nie wyrzeka się wszystkiego, ten nie może pójść za mną, nie może być moim uczniem. Pytanie, czy Jezus jest tylko idolem, wzorem lub też jego nauka skierowana jest tylko do biedoty? Czy też do marginesu społecznego lub też do ludzi, którzy nie […]

więcej