Kościół św. St. Kostki

Kościół został zaprojektowany przez architekta Gabriela Witkowskiego i został zbudowany w latach 1827-1828 przez zbór ewangelicki w Aleksandrowie Łódzkim.

Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione 25 grudnia 1828 r. i do 1945 r. kościół był użytkowany jako miejsce kultu przez parafię ewangelicko-augsburską w Aleksandrowie Łódzkim.

Po II wojnie światowej zaprzestano sprawowania nabożeństw luterańskich. Nieformalną opiekę nad budynkiem przejęła parafia rzymskokatolicka w Aleksandrowie Łódzkim. Od tej chwili pełnił on funkcję kościoła filialnego św. Stanisława Kostki i odprawiane były w nim msze święte przez duszpasterzy z parafii Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim.

W latach 60. XX w. ewangelicy odzyskali prawo do świątyni, jednak nie byli w stanie utrzymać obiektu i  wydzierżawili go parafii rzymskokatolickiej. Nieremontowana przez dziesięciolecia popadła w zaniedbanie, a w latach 90. XX wieku zaprzestano w niej odprawiania mszy świętych.

W 2002 r. zrujnowaną świątynię odkupił od ewangelików ks. Jacek Stasiak z archidiecezji łódzkiej, a następnie przekazał nieruchomość Fundacji Centrum Dialogu Kultur i Religii, którą założył wraz z biskupem diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Mieczysławem Cieślarem.

W latach 2004-2012 budynek został wyremontowany przez ks. Jacka Stasiaka i Fundację Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur przy udziale władz miasta Aleksandrowa Łódzkiego z przeznaczeniem na centrum kultury, spotkań międzywyznaniowych, organizację uroczystości miejskich i szkolnych, a także okolicznościowego sprawowania liturgii i nabożeństw ekumenicznych.