Kontakt

Kościół św. Stanisława Kostki

pl. T. Kościuszki 13, 95-070 Aleksandrów Łódzki

kontakt@ksstasiak.pl


Stowarzyszenie Aleksandrów dla aleksandrowian

To dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie mające na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Aleksandrowa Łódzkiego oraz poprawie jakości życia materialnego i duchowego jego mieszkańców, a także prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, oświatowej, edukacji zdrowotnej i społecznej, działalności w zakresie pomocy społecznej, opieki wychowawczej i społecznej oraz krzewienie tolerancji światopoglądowej.

Stowarzyszenie zostało powołane do istnienia 30 czerwca 2017 r. i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość  prawną.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był rodowity aleksandrowianin Stefan Stasiak (zm. 16.08.2017 r.). Obecnie funkcję prezesa pełni Janina Stasiak. Stowarzyszenie jest właścicielem Kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie mieści się aktualnie jego siedziba.

Stowarzyszenie ALEKSANDRÓW dla aleksandrowian kontynuuje misję Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur powołanej 24 maja 2004 r. przez ks. Mieczysława Cieślara – duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsbuskiego oraz ks. Jacka Stasiaka – duchownego Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

pl. T. Kościuszki 13, 95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP 7322185345, REGON 367677132, KRS 000684092

Zarząd Stowarzyszenia

Janina Stasiak – Prezes