Chrzest Janowy czyli chrzest pokuty – zaproszenie na mszę świętą 12.12.2021r.

Aktualności Kościół

Chrzest Janowy, czyli chrzest pokuty korzystający z tak zwanej symboliki akwatycznej, czyli symboliki wody, obmyć, ale nie mający jeszcze przed przyjściem Chrystusa mocy wewnętrznej odnowy człowieka, czyli usuwania grzechu pierworodnego. Dopiero przyjście Chrystusa sprawiło, że te zewnętrzne ceremonie, sprawowane również przez największego proroka Starego Testamentu Jana Chrzciciela, nabrały swojej wewnętrznej mocy oczyszczania.

Chrzest Chrystusa jest sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, który nas wprowadza w pełnię i głębię doświadczenia chrześcijańskiego. Od chrztu rozpoczyna się nasza przygoda z Bogiem. Jesteśmy włączeni w jedną wielką chrześcijańską rodzinę. Możemy nazywać się chrześcijanami.

Na tematykę rozważań adwentowych zapraszam na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak