Chwałą Boga jest człowiek żyjący: zaproszenie na celebrację eucharystyczną 27.03.2022r.

Aktualności Kościół

„Bóg niczym bardziej się nie raduje, jak zbawieniem i nawróceniem każdego człowieka” – św. Grzegorz z Nazjanzu. Tą maksymą jednego z wielkich doktorów Kościoła serdecznie zapraszam na czwartą niedzielę Wielkiego Postu do kościoła św. Stanisława Kostki.

Syn marnotrawny, klasyczna przypowieść, która nie tylko jest tematem ewangelii, ale stała się inspiracją wielu utworów, powieści, poezji, malarstwa w światowym dorobku myśli ludzkiej.

Nawrócenie, przebaczenie, możliwość bycia kimś innym. W rolę ojca, który przyjmuje marnotrawnego syna, wciela się Bóg a marnotrawnymi synami jesteśmy my wszyscy. Dlatego też Bogu tak bardzo zależy w geście wyciągniętych i obejmujących ramion, które są znakiem przebaczenia, bo zgodnie z tym co powiedział Ireneusz z Lyonu – „Chwałą Boga jest człowiek żyjący”.

Grzech, odejście jest rodzajem śmierci, śmierci duchowej. Powrót, wstanie z kolan, bycie człowiekiem nawróconym jest powstaniem do życia, dlatego też bądźmy chwałą Boga i wykorzystajmy tę szansę, iż z syna marnotrawnego, stajemy się kimś umiłowanym w oczach naszego Ojca, który ciągle czeka i jest cierpliwy.

Z tą nadzieją dla Państwa i dla mnie, pozostawiam Was na rozmyślanie i zapraszam na celebrację eucharystyczną w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak