Czy miłujesz mnie? Ale za co…

Kościół

Należałoby sobie zadać dzisiaj pytanie, czy dialog pomiędzy Chrystusem a Piotrem dotyczy tylko owego wyznania przywiązania, wiary i miłości „czy kochasz mnie aniżeli więcej aniżeli ci pozostali”, czy też jest pytaniem pomimo odległości dzielącej nas od tamtego zdarzenia zadanym każdemu z nas.

Piotr, zwykły rybak, człowiek impulsywny, niewykształcony, został wybrany, aby prowadzić wielkie dzieło Chrystusa wraz z dwunastoma uczniami. Podstawą tego, że Chrystus powierza coś komuś, jest miłość. Stąd dialog, który był egzaminem. Piotr prawdopodobnie nie rozumiał do końca, dlaczego Jezus pytając, niby powątpiewa. A przecież sam Mistrz z Nazaretu miał ku temu powody. Nim kur trzy razy zapieje, tym się mnie wyprzesz. Dlatego trzy razy zapytał go, czy mnie miłujesz, aby potwierdzić jego nawrócenie i jego wierność.