Delegacja Bukhara State Medical Institute w Kościele św. Stanisława Kostki

Kościół

Kościół św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim to miejsce wspólnej modlitwy, ale także wydarzeń artystycznych, spotkań przedstawicieli różnych wyznań i kultur oraz kultywowania pamięci narodowej. Kolejnym tego przykładem było spotkanie z udziałem Prorektor Bukhara State Medical Institute, Pani Jarilkasinova Gaukhar, które odbyło się przy okazji wizyty delegacji BSMI w Centrum Medycznym Herbrand i szkołach Schoalr i Erazmus.

Spotkanie delegacji Bukhara State Medical Institute ze specjalistami CM Herbrand. Wymieniamy doświadczenia, wspieramy w temacie autyzmu

W ramach współpracy partnerskiej na moje zaproszenie w CM Herbrand gościliśmy Prorektor Bukhara State Medical Institute, Panią Jarilkasinova Gaukhar, której zaprezentowaliśmy rozwiązania używane w rehabilitacji naszych Pacjentów. Szczególny nacisk położyliśmy na metody i innowacje stosowane w rehabilitacji i terapii dzieci w spektrum autyzmu.

Spotkanie delegacji Bukhara State Medical Institute było bardzo ważnym punktem wizyty w Polsce. Dlaczego? W Herbrandzie posiadamy różnorodne urządzenia do rehabilitacji i fizjoterapii, w tym innowacyjne sprzęty rzadko pojawiające się w innych placówkach. Nasi specjaliści zaprezentowali urządzenia znajdujące się na wyposażeniu Centrum, m.in.

Podczas spotkania szeroko omówiliśmy metody rehabilitacji i terapii dzieci w spektrum autyzmu stosowane w CM Herbrand. Sięgamy po innowacyjne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, zapewniając osobom z autyzmem wsparcie w leczeniu zaburzeń mogących towarzyszyć autyzmowi. Jako doświadczeni w tym obszarze eksperci, nasi lekarze i fizjoterapeuci podzielili się swoją wiedzą.

Wierzę, że wizyta Pani Prorektor w Centrum Medycznym Herbrand to wstęp do kolejnych inicjatyw w ramach współpracy partnerskiej i wymiany doświadczeń między specjalistami Bukhara State Medical Institute oraz Centrum Medycznego Herbrand.

Scholar i Erazmus: Szkoły wspierające dzieci w spektrum, sprzyjające integracji i wzajemnemu zrozumieniu

Delegacja Bukhara State Medical Institute gościła również w szkoła Scholar i Erazmus, gdzie mieści się jedyne w Polsce biuro przedstawicielstwa BSMI.

Scholar i Erazmus są otwarte na dzieci w spektrum autyzmu – wśród uczniów obu szkół jest wiele osób z ASD, które mają możliwość integracji ze swoimi rówieśnikami i nauki dostoswanej indywidualnie do ich potrzeb. Uczniowie korzystają również ze wsparcia Centrum Medycznego Herband. Zaprezentowałem Pani Prorektor nasze szkoły oraz zapoznałem z kadrą Scholar i Erazmus.

Zwieńczeniem wizyty w Scholar i Erazmus było przekazanie przeze mnie delegacji z Uzbekistanu pamiątek dotyczących Polski i Łodzi. Otrzymałem również tytuł Honorowego Obywatela Bukhary oraz tradycyjny, narodowy strój Uzbekistanu i odznaczenie Bukhara State Medical Institute. Jestem wdzięczny za tak miły wyraz docenienia współpracy, którą udaje mi się realizować między polskimi instytucjami medycznymi i edukacyjnymi a Bukhara State Medical Institute.

Kościół św. Stanisława Kostki miejscem wartościowych spotkań

Przy okazji wizyty w Polsce, Pani Prorektor zwiedziła również piękny kościół św. Stanisława Kostki oraz wysłuchała prezentacji dźwiękowej organów naszego kościoła, które są unikalne w skali całego kraju. Podczas koncertu wybrzmiały utwory Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Antoniego Chlondowskiego, Michała Ogińskiego i Borisa Savelieva. Prezentacja dźwiękowa organów, mnogość i czystość dźwięków zrobiły duże wrażenie na słuchaczach.

Pani Prorektor i inni zgormadzeni w świątyni goście mogli również poznać historię kościoła św. Stanisława Kostki, który w grudniu 2021 roku obchodził 193 rocznicę wybudowania. Kiedy powstał, obiekt był najokazalszym na terenie naszego miasta. Jego wartość zwiększa fakt, że przez cały okres swojego istnienia zachował swój niezmienny kształt architektoniczny i stanowi jedną z nielicznych wizytówek miasta.

Pani Prorektor obejrzała również zabytki, dzieła sztuki  i pamiątki zgromadzone w naszym kościele, m.in. zabytkowe lichtarze, kopie dzieł Caravaggia „Zdjęcie z krzyża” i „Siedem uczynków miłosierdzia”. Opowiedziałem także historię pamiątkowego relikwiarza z ziemią z legendarnego grobu króla Bolesława II Szczodrego, która znajduje się w kościele. Tym samym mogłem przybliżyć Pani Prorektor historię naszego kraju oraz pokazać kościół św. Stanisława Kostki jako miejsce kultywowania pamięci narodowej. Przypominam, że wszystkie te cenne pamiątki można oglądać w każdą niedzielę o godz. 10.00, kiedy celebrowana jest msza święta, na którą serdecznie zapraszam.

Chciałem również pokazać goszczącej u nas delegacji najpiękniejsze zabytki Łodzi oraz przybliżyć jej wyjątkową historię miasta przemysłowego. Wraz z przewodnikiem oprowadziliśmy Panią Prorektor m.in. po kompleksie Księży Młyn, muzeum kinematografii oraz Pałacu Poznańskiego.

Zachęcam do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.