Druga Niedziela Adwentu – Zawsze na coś czekamy

Aktualności Kościół

„Człowieka poznajemy po jego oczekiwaniu: naszą «wielkość» moralną i duchową można mierzyć tym, czego oczekujemy, w czym pokładamy nadzieję.” (Benedykt XVI, Przyjście Pana. Rozważania papieskie, Kraków 2018, s. 42–43).

Gdybyśmy stracili sens tego, że żyjemy i po co żyjemy, a więc zatracili świadomość celu, nie żyjemy lecz wegetujemy. Człowiek żyje dopóki czeka. I wtedy to na co czekamy czy przyziemne, małe sprawy, czy też w odniesieniu do Boga nasze zbawienie, to oczekiwanie jest miarą wielkości człowieka. Bo zakładam sobie spełnienie celów, które wyrastają znacznie dalej niż materialny horyzont człowieka.

ks. Jacek Stasiak
Fot.: Canva