Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła – zaproszenie na liturgię 11.09.2022r.

Aktualności Kościół

Przebaczenie, możliwość nawrócenia i wielka cierpliwość Boga.
Logika miłości, która jest sprzeczna z naszym pojęciem sądu kary, odmierzania proporcji, u Boga jest to zupełnie inny sposób patrzenia, inna optyka dostrzegania człowieka przez pryzmat jego czynów.

Gdy mówimy o świętości to często mamy na myśli człowieka, który przeżył już swoje życie, dokonał biegu i odbiera zasłużoną nagrodę. Ale skupiając uwagę na grzeszniku, ciągle znajdujemy się w tak zwanej dynamicznej rzeczywistości. To znaczy grzesznik ma przed sobą czas, szansę. Grzesznik ma przed sobą przyszłość.

Na nasze liturgiczne rozważania zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzki.