Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła: Bóg myśli inaczej aniżeli wyobraża to sobie człowiek

Aktualności Kościół

Czy mamy prawo narzucać Bogu albo żądać od Niego, otrzymania takiej zapłaty i takich darów, jakie chcielibyśmy mieć według naszej ludzkiej miary?

Otóż nie, bo Izajasz mówi nam: „Myśli moje nie są myślami waszymi”.

Bóg myśli inaczej aniżeli wyobraża to sobie człowiek. I tutaj ta nierówność, która pojawiła się i stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Bo jakże dziękować Bogu za Jego nierówną sprawiedliwość? Te dwa słowa wykluczają się.
ks. Jacek Stasiak
Fot.: Canva