Dwunasta Niedziela Zwykła: Czy mamy być wielkiego serca, czy mieć serce myszy?

Aktualności Kościół

Odwaga wyznania wiary, jest bardziej zależna od wewnętrznej siły duchowej, aniżeli od zewnętrznych uwarunkowań. Dziwi nas to a niekiedy gorszy, jak ci, którzy pokazują nagłe nawrócenia, a te nawrócenia pojawiają się w związku ze zmianą wiatrów politycznych, opcji, światopoglądu, możliwości zdobycia korzyści materialnych i wtedy widzimy ludzi, którzy byli daleko, wręcz obojętni a niekiedy głosili idee przeciwne, stają się żarliwymi wyznawcami, wykonują niekiedy budzące litościwy uśmiech na twarzy, gesty swojej pobożności, a raczej pseudo pobożności.

Dzisiaj Chrystus bardzo wyraźnie przed nami, ludźmi XXI wieku stawia to żądanie. To nie jest prośba, to jest warunek: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”

ks. Jacek Stasiak