Grzech jest doświadczeniem

Kościół

Jeżeli nawet upadniemy, to musimy zrozumieć, że również i grzech jest przede wszystkim miejscem doświadczenia bożej łaski i jego przebaczenia. Gdyby nie było upadku, nie byłoby zbawienia. Gdyby nie było zła, niepotrzebne byłoby dobro. Gdyby nie było grzechu, niepotrzebny byłby nam Chrystus i jego misja odpuszczania grzechów.

Grzech jest doświadczeniem | ks. Jacek Stasiak