III niedziela adwentu „Radość oczekiwania”

Kościół

III niedziela adwentu, zwana Niedzielą Radości, bo to Jan Chrzciciel wraz z poprzedzającymi go prorokami mówił wprost o nadejściu Mesjasza. Zapowiadał przyjście tego, który jest spełnieniem ludzkich tęsknot, wypełnieniem bożej obietnicy i jednocześnie dla nas jest nadzieją.

Każdy z nas zadaje sobie, a przynajmniej powinien zadawać sobie pytanie o sens życia, o sposób życia, o receptę na świętość. I nie tę świętość pojmowaną jako życie za klasztornym murem, czy też odizolowaną od społeczeństwa. Tę świętość na co dzień, którą wykuwamy w tej szarej codzienności, aby stawać się i być po prostu dobrym człowiekiem.

Ja łatwo to powiedzieć: dobrym człowiekiem. Co znaczy odnaleźć się w tej życiowej pielgrzymce, w tym ludzkim adwencie, aby mieć pewność, że to życie jest drogą, która nie prowadzi donikąd, wręcz przeciwnie, że jest ukierunkowana na spotkanie z kimś.