Marta i Maria – aktywność i kontemplacja

Kościół

Dwie postacie, które pojawiają się w dzisiejszej ewangelii, są symbolami dwóch postaw w naszym chrześcijańskim życiu. Tej aktywnej, poświęcającej wszystko dla środowiska, rodziny, krzątającej się w tej szarej codzienności i drugą, którą określamy jako kontemplatywną, czyli kontemplacja, modlitwa, jakby oddzielenie, odosobnienie się od świata i poświęcenie się Bogu.

Należałoby postawić pytanie, która z nich jest lepsza, i która prowadzi do zbawienia? I odpowiedzi wprost nie udzielimy sobie, bowiem ludzkie życie przeplatane jest zarówno aktywnością, jak i elementami modlitwy, kontemplacji, poświęcenia naszego czasu Bogu.