Mikołajki

Szkoły

Dziś w drodze do pracy dyrektor naszych szkół – ks. Jacek Stasiak – spotkał św. Mikołaja, który przekazał dla nas słodkie upominki. Słodkie Mikołaje bardzo szybko zostały wręczone każdemu z uczniów, a to dzięki sprawnym pomocnikom. Taką szkołę to my lubimy!