Nie żyjmy tak, jakbyśmy już na nic nie czekali

Kościół

Św. Tomasz z Akwinu w swojej sumie teologicznej, jednym z największych i najważniejszych dzieł filozoficzno-teologicznych średniowiecza, zadał pytanie: An Deus sit? Czy Bóg istnieje? Oto pytanie, które stworzyło całą cywilizację zachodnią, bo spory i ludzkie dociekania na temat odpowiedzi czy Bóg istnieje, znalazły w naszej zachodniej cywilizacji wielkie i twórcze umysły, stworzyły wielkie dzieła, a jednocześnie nam potomnym dały przykład, że szukanie Go jest czymś koniecznym, wręcz naturalnym dla człowieka.

Żyjemy w trudnych czasach, w czasach, w których cywilizacja zapomniała o duchu. I kiedy przystępujemy jako ludzie wierzący do przeżycia kolejnego w naszym ludzkim pielgrzymowaniu etapu religijnego zwanego adwentem, czyli czasem przyjścia, należy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy nie żyjemy tak, jak gdyby Boga nie było?