Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – zaproszenie na liturgię 21.05.2023r.

Aktualności Kościół

Przed nami Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to uroczystość, która w kalendarzu Kościelnym spina niejako klamrą, całość dokonań Chrystusa, podczas Jego ziemskiej misji oraz po zmartwychwstaniu i ukazuje nam cel naszych dążeń i spełnienie pragnień wiary.

Naszą ojczyzna jest umowna rzeczywistość zwana Niebem, a więc strefa ducha, która po śmierci dla nas ludzi wierzących, jest owym wieczystym przeznaczeniem i jednocześnie oczekiwaną i pożądaną nagrodą.

Wstępować w Niebo to także myśleć o tym, iż człowiek jest powołany do wyższych celów. Wskazanie na te wartości, które czynią nas człowiekiem pełnym, człowiekiem realizującym się, człowiekiem otwartym na piękno tego świata, w tym także na rzeczywistość ducha.

Na nasze liturgiczne rozważania zapraszam na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki. 

ks. Jacek Stasiak