Nowe oświetlenie w kościele św. Stanisława Kostki

Kościół

Nasz kościół pięknieje. Nowe elementy wystroju upiększają jego wnętrze niosąc za sobą przesłanie duchowe.

„Ubogaciliśmy wnętrze naszej świątyni o nowe kinkiety, które w swojej symbolice nawiązują do treści teologicznych a dokładnie do nauczania św. Tomasza z Akwinu.
Akwinaty, który ujął istotę Boga jako złożenia czterech podstawowych elementów: DOBRA, MIŁOŚCI, PIĘKNA i PRAWDY.

Tam gdzie przeżywamy MIŁOŚĆ w stosunkach międzyludzkich, społeczeństwach, w odniesieniach do drugiego człowieka, tam rodzi się realna obecność Boga.

Tam gdzie jest DOBRO we wszelkiej postaci, zarezerwowane nie tylko dla katolika, ewangelika, protestanta, muzułmanina, dla człowieka. Dobro realizowane zwiastuje i inauguruje Boga i jego obecność wśród ludzi.

PIĘKNO, które jest kształtem miłości jak powiedział Norwid. Tam gdzie przeżywamy otaczającą nas rzeczywistość, potrafimy zachwycić się pięknem przyrody, by usłyszeć szum rosnącej trawy. Tam gdzie porywa nas przepiękna muzyka, poezja. To wszystko jest emanacją Boga.

Nasze dążenie do sfery sacrum poprzez przeżywanie tych wartości: PRAWDY, MIŁOŚCI, DOBRA i PIĘKNA, jest czymś uniwersalnym i tworzy jedną podstawową prawdę dla nas wszystkich. Bóg i jego prawo nie jest zarezerwowane dla wybranych ludzi, dla wybranej jednostki, dla jednej religii. Wszędzie mamy ślady jego obecności.

Wystarczy więc być człowiekiem prawdy, być człowiekiem miłości.”

ks. Jacek Stasiak