Objawienie Pańskie i Święto Chrztu Jezusa Chrystusa 06-07.01.2024

Aktualności Kościół

Przed nami Objawienie Pańskie i Święto Chrztu Jezusa Chrystusa.

Objawienie Pańskie czyli pokazanie, iż przedstawiciele narodów pogańskich, dzięki proroctwu, uznają w osobie narodzonego dziecka w Betlejem, obiecanego Mesjasza i spełnienie obietnic w stosunku do narodu wybranego jak i do nas wszystkich, którzy uznają go za jedynego pośrednika w dziedzinie religijno-moralnej między człowiekiem a Bogiem. Jest to jednocześnie myślenie o uniwersalizmie przesłania chrześcijańskiego, które jest dedykowane wszystkim ludziom dobrej woli.

Niedziela Chrztu Jezusa Chrystusa, to wskazanie na sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Włączenia do tej wielkiej rodziny, którą tworzy Jezus Chrystus poprzez sakrament chrztu. Jest to pewne nawet obrazowe, podświadome pokazanie pragnienia człowieka bycia dobrym, czystym, krystalicznym wewnętrznie.

Na nasze liturgiczne rozważania zapraszam 6 i 7 stycznia na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak