Piąta Niedziela Wielkanocna

Aktualności Kościół

To przykazanie zwane nowym, przykazanie miłości, jest nam znane już od samego dzieciństwa. Wzrastamy bowiem w atmosferze Chrystusowej ewangelii i wiemy, że słowa miłować, kochać, przebaczać, udzielać pomocy, być dobrym, patrzeć z godnością na drugiego człowieka, są tym co stanowi nasz wewnętrzny moralny obowiązek. To oznacza być chrześcijaninem i uczniem Chrystusa.

Ale dzisiejszy świat stawia na zupełnie inne wartości. Dokonuje przewartościowania kiedy mówimy: nie mam czasu. Należy to odczytywać: nie chce mi się pomóc. Wydawałoby się, że gdzieś w głębi naszej duszy zatarliśmy tę pamięć o podstawowych naszych zobowiązaniach.

ks. Jacek Stasiak