Pierwsza niedziela Adwentu: Czas końca

Kościół

„Przyszłość ciągle nas zaskakuje. I są to zaskoczenia nie tej miary o jakich mówił Chrystus, miary sądu ostatecznego, kiedy historia ludzkości dobiegnie końca i będziemy musieli bez względu na to kim jesteśmy, stanąć przed tym, który jest Panem życia i śmierci. Nie dotyczy to tylko katolików, nie dotyczy to tylko chrześcijan, muzułmanów, dotyczy każdego człowieka, który świadomie żyje na kuli ziemskiej.

Czas końca. Logika wskazuje na to, że jeżeli przyjmujemy Boga jako stwórcę i pierwszą przyczynę zaistnienia wszystkiego, to musi także nastąpić kres tego co istnieje, tak jak analogicznie rozpoczyna i kończy się nasze ludzkie życie.

Dzisiaj Chrystus wzywa nas nie do lęku, nie strachu, ale wręcz przeciwnie, gdy się to dziać zacznie podnieście głowy i nabierzcie Ducha. Wzywa do odwagi. Ale ta odwaga może być w człowieku tylko wtedy gdy jest wyposażony w zasób dobra i ma świadomość dobrze i godnie przeżytego życia.”