Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu: Wędka pokus

Aktualności Kościół

Czy jest czymś złym gdy człowiek chce posiadać dobra materialne, przysłowiowe bogactwa? Czy powinniśmy piętnować to, że mamy ambicję wznoszenia się ku górze, przyjmowania godności, doskonalenia się? Czy nie powinniśmy w swoim życiu, widząc jak odchodzą inni, jaka kruchość jest istnienia, pragnąć tego by być nieśmiertelnymi, by żyć wiecznie pozbawionym chorób, w świecie, który dla nas jest dobry i przyjazny?


Nie. To są bardzo ludzkie, nasze człowiecze pragnienia i kłamcą i obłudnikiem będzie ten, który powie, że nie mamy do tego prawa. Mamy do tego prawo aby sprzeciwić się śmierci, aby czynić ten świat sobie poddanym, aby żyć wygodnie. Ale pojawia się pytanie za jaką cenę?

ks. Jacek Stasiak