Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu – zaproszenie na liturgię 26.02.2023r.

Aktualności Kościół

Przed nami Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
Rozpoczynamy nasze rozważania dotyczące wyboru wartości.

Oto Chrystus zostaje ukazany na kartach Ewangelii jako ten, który poddawany jest kuszeniu. Ta literacka postać a raczej wyobrażenie szatana, który kusi Mistrza z Nazaretu, rozprzestrzeniając przed nim dobra materialne, bogactwa tego świata, chęć posiadania i sprawowania władzy, jest niczym innym, jak tylko ukazaniem tych niebezpieczeństw i owych pokus wewnętrznych, być może bardzo błyskotliwych, ale pamiętajmy na dłuższą metę iluzorycznych, które są niejako przypisane nam ludziom podczas ziemskiej pielgrzymki. Zdobycie władzy, chęć posiadania, pieniądze, to wszystko czyni człowieka tak bardzo słabym i uległym na propozycje, które niestety wymagają zrezygnowania z pewnych nakazów, zakazów moralnych, czynią nas jakby nieczułymi na wewnętrzny głos sumienia, który mówi: dalej nie mogę.

To jest owo „non possumus” – dalej nie mogę, a mimo to człowiek wiedząc o tym sięga po to co staje się pokusą i wtedy dopiero może zauważyć, że była to tylko iluzja a nie rozwój człowieka, który jest mu pisany.

ks. Jacek Stasiak