Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Kościół Stowarzyszenie

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.

Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2016.

 Tematyka Działań Towarzyszących obejmuje:

  • dietetykę z elementami niemarnowania żywności
  • edukację ekonomiczną
  • warsztaty kulinarne

Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.