Rządzić to znaczy służyć – zaproszenie na msze świętą 17.10.2021r.

Kościół

„Teksty biblijne przeznaczone na tę niedzielę w czasie liturgii mszalnej, będą traktowały o władzy, jej sprawowaniu i kompetencjach jakie powinien posiadać człowiek, który chce sięgnąć po władzę.

Synowie Zebedeusza mają szczególną prośbę do Chrystusa, ale jest to prośba każdego kto sprawuje urząd. Kto chce zmierzyć się z wyzwaniem władzy niekiedy zapomina o tym, iż rządzić to znaczy służyć.”

ks. Jacek Stasiak