Święto Przemienienia Pańskiego: Istnienie Boga jest wielką tajemnicą

Aktualności Kościół

Stajemy dzisiaj wobec trudnej prawdy, która ma nam ludziom wierzącym a jednocześnie będącym pielgrzymami na tej ziemi, uświadomić sens naszej wiary i sens naszej wędrówki. Gdy mijają lata to każdy wie, że po przekroczeniu pewnej granicy wiekowej, każdy dzień staje się darem. Za każdy dzień dziękujemy, iż możemy nadal pielgrzymować. Ale przecież nasza świadomość zmierza ku temu, że nadejdzie ten moment naszego spotkania owego biblijnego twarzą w twarz z Tym, w którego wierzymy, który jest celem i miejscem naszej pielgrzymki, ze Zmartwychwstałym Zbawicielem. I dopiero w takiej perspektywie naszego życia dni, godziny, lata nabierają sensu. Cierpienie, radość, szczęście, uśmiech i łzy znajdują swoje wytłumaczenie. Wtedy to wszystko staje się dla nas logiczne bo składa się na scenariusz życia. Widzimy wtedy, że ta wiara jest nam potrzebna.

ks. Jacek Stasiak

Fot.: Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=395989