Święto Świętej Rodziny: wzór do naśladowania czy religijny relikt?

Kościół

Niedziela Świętej Rodziny. Przyzwyczailiśmy się do kalendarza liturgicznego i tak naprawdę powstaje pytanie, czy świadomie niekiedy przyjmujemy treści, które podaje nam liturgia. Święta Rodzina. Pytanie, czym dzisiaj jest? Dla kogo stanowi wzór? Czy jest to tylko i wyłącznie relikt przeszłości, który Kościół przypomina nam w okresie Bożego Narodzenia? Gdybyśmy wyrzucili to pojęcie z naszej świadomości religijnej, ale nie tylko, również z naszej kultury europejskiej, bylibyśmy bardzo zubożeni.