Szósta Niedziela Wielkanocna – zaproszenie na liturgiczne rozważania 14.05.2023r.

Aktualności Kościół

Chrystus w Ewangelii mówi nam o obietnicy jaką jest zesłanie Parakleta czyli Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, wprost trzeciej osoby Trójcy Świętej czyli Ducha Świętego.

Jest tu podniesiony moim zdaniem problem prawdy, ale nie pojmowanej jako zdolność postrzegania rzeczywistości w sposób obiektywny, adekwatny, czyli tej prawdy, która jawi się dla nas jako klucz do odczytywania zagadki istnienia świata, funkcjonowania tych mechanizmów. Tu prawda obiecana przez Chrystusa i rozwijana w nas oraz w historii ludzkości, człowieka i jednocześnie Kościoła, to prawda dotycząca nas, czyli ta egzystencjalna, dotycząca rozwoju naszej duchowości, naszych kontaktów między ludźmi, naszego bycia w Kościele. To znaczy rozumienia tej instytucji, którą nazywamy Kościołem Jezusa Chrystusa.

Na nasze liturgiczne rozważania w Szóstą Niedzielę Wielkanocną zapraszam na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki.

ks. Jacek Stasiak