Tajemnica Trójcy Świętej

Kościół

Tajemnica Trójcy Świętej, zaprzątała głowy i umysły teologów, filozofów, ludzi wiary i mistyków. Mamy niezliczone próby ludzkiego zrozumienia istnienia Boga, ale wiemy też,że ukazanie Boga czy sprowadzenie go do naszych ludzkich wymiarów czy też wyobrażeń, jest niczym innym, przy całym szacunku dla wysiłku ludzkiej myśli, jak tylko karykaturą tej wielkiej tajemnicy jaką człowiek mógł poznać w czasie swego istnienia. Bóg jest wszędzie, Boga możemy poznawać przez wiarę, Boga możemy odczuć, jego wielkość i obecność przez piękno i majestat przyrody. Boga doświadczamy również w naszej głębi serca, gdy przychodzi ból, gdy doświadczamy krzywdy, gdy nadchodzi ta szczególna godzina próby naszej wiary i wtedy staje się to czymś tak bardzo intymnym, czymś ludzkim, że chowamy te chwilę aby móc w sobie zachować argument, że on praktycznie istnieje. I chodź go nie widzimy to potrafimy być przekonani o jego obecności.