Trzecia Niedziela Adwentu – Gaudete

Aktualności Kościół

W trzecią niedzielę adwentu, Kościół zaprasza nas do radości. I chociaż zewnętrzne warunki nie sprzyjają temu, by człowiek chociażby patrząc na otaczający go świat czół ową radość, tak jak rozpiera nas podczas wiosny lub lata, to jednak zachęca nas dzisiaj zarówno Izajasz jak i Jan Chrzciciel a także Paweł Apostoł do specyficznego rodzaju radości. Radości, która nie płynie tylko i wyłącznie z postrzegania i konsumpcji dóbr tego świata ale radości, która ma swoje źródło w Bogu.

Dla nas ludzi wierzących jest to największa tajemnica a zarazem podstawowe źródło. Bo zawieść może wszystko, nasze ludzkie kalkulacje, nasze liczenie na osobiste siły, mogą zawieść przyjaciele, najbliżsi. Ale Ten, który jest dla nas opoką i skałą czyli Bóg, zawieść nie potrafi.

ks. Jacek Stasiak
Fot.: Canva