Trzecia Niedziela Wielkanocna – zaproszenie na liturgię 23.04.2023r.

Aktualności Kościół

Wiara to jest obcowanie z tajemnicą. W momencie kiedy wnikamy w tę tajemnicę, otwierają się nasze horyzonty i zaczynamy patrzeć nie oczami, ale czuć sercem i odkrywać prawdę, która przenika te sfery naszego myślenia, istnienia, czucia, kochania, które powodują, iż człowiek wierzący w postrzeganej już teraz dzięki wierze materialnej rzeczywistości, odkrywa ślady istnienia Boga i jego ingerencji. A zdarzenia wydawałoby się oczywiste, tak jak łamanie chleba czy spożycie ryb z uczniami, co jest rytuałem dla nas niby banalnym, mogą posłużyć ku temu, iż w tym odkrywamy coś więcej. A więc przesłanie, ideę, że jest to podzielenie się miłością, odkrycie bliskości drugiego człowieka, potrzeba wspólnoty.

ks. Jacek Stasiak