Trzecia Niedziela zwykła: Czy my dzisiaj jesteśmy świadomymi uczniami Chrystusa?

Aktualności Kościół

Chrystus wzywa nas do poświęceń w mniej egoistycznych celach. Nie tylko dla nas, dla naszych najbliższych. Ale słowo powołanie i życie, w którym mieści się poświęcenie, wysiłek i podjęcie wezwania, to jest coś więcej. To ukazanie, że my jako jego uczniowie jesteśmy powołani, wezwani do budowania zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości, która wykracza po ten materialny konkret.

Ale jeżeli człowiek jest zdolny do takich poświęceń i tak wielkiego wysiłku dla wydawałoby się z perspektywy religii i ducha, małych swoich celów, to czyż obserwując wierzących w Chrystusa na przestrzeni wieków, nie możemy być zbudowani tym, że ci, którzy za Nim poszli, byli zdolni do poświęceń dla idei, miłości i zbawienia świata? Poświęceń graniczących z oddaniem nawet tego co jest najcenniejsze – własnego życia.

ks. Jacek Stasiak

fot.: Autorstwa Hartmann Schedel – Skanowane przez osobę przesyłająca, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1537457