Trzydziesta Druga Niedziela zwykła: Mądrość i głupota

Aktualności Kościół

Będzie zdarzało się w życiu, że popełniamy błędy, bo nie jesteśmy od nich wolni. Musimy pamiętać jedynie o tym, że roztropność, mądrość czyli pobożność, jest cechą i wartością jakiej nabieramy dzięki ciągłej pracy nad sobą. Z tego nie możemy się zwolnić. A to oznacza czujność w sensie duchowym i moralnym. Czujność by nie popaść w to, iż zapominamy, że jesteśmy ludźmi stworzonymi do miłości. Czujność, która mówi o tym, by unikać zła jako sposobu na życie. I czujność, która nie jest czymś co jest ludzką naiwnością.

Ks. Jacek Stasiak

Fot.: Autorstwa RomkeHoekstra – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51020557