Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła: Dzisiejsze talenty – umiejętność, zdolność bycia, stawania się człowiekiem

Aktualności Kościół

Talent w czasach Jezusa był miarą wagi i jeden oznaczał zapłatę za piętnaście lat pracy. Ewangeliczny talent stał się symbolem tych wartości, które otrzymujemy od Boga. Jeden ma pięć, drugi dwa a inny jeden talent. Otrzymują je według ludzkiej miary, to i sądzą, że powinni dostać więcej, albowiem drudzy mają jeszcze więcej. Ale zapominamy o tym, że w rzeczywistości szczęście i pełnia naszego życia polega na tym, na ile my wykorzystamy otrzymany talent, który został nam dany według naszych możliwości.

ks. Jacek Stasiak

fot. Autorstwa Michał Anioł – Not necessary, PD by age., Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16022922