Uczynię Was rybakami ludzi – zaproszenie na liturgiczne rozważania 6 lutego 2022r.

Aktualności Kościół

Zapraszam na celebrację mszy świętej w Kościele św. Stanisława Kostki.

„Uczynię Was rybakami ludzi.”

Cudowny połów ryb oraz powołanie apostołów. Wezwanie tak bardzo aktualne we współczesnym świecie. Być rybakiem, łowić ludzi, to znaczy przekonać do ewangelii. Przekonanie do ewangelii jest dzisiaj możliwe dzięki osobistemu świadectwu. Świadectwu wierności głoszonemu słowu, moralnej kondycji człowieka i mówiąc krótko postępowaniu, które musi iść w parze ze słowem, które jest głoszone.

Wiemy, że na tej linii jest ogromny kryzys, zarówno w Kościele, w świecie, możemy powiedzieć kryzys człowieczeństwa. Chciejmy więc zastanowić się, że to nie tylko apostołowie, nie tylko księżą czy biskupi, do których z urzędu powinno być przypisane głoszenie ewangelii i reprezentowanie wysokich norm moralnych, chociaż dzisiaj wygląda to różnie, ale to także i my tworzący jeden wielki Kościół Chrystusa, w którym świadectwo i postępowanie każdego z nas, jest łowieniem ludzi dla niego. Czy łowimy, czy raczej staramy się uczynić wszystko aby ta sieć była pusta?

Na nasze liturgiczne rozważania zapraszam na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak