Ujrzeć siebie w obliczu Boga

Kościół

Wydawałoby się, że nasza uwaga dzisiaj powinna skoncentrować się na wydarzeniu Góry Tabor. Oto Chrystus, który do tej pory był tylko ich mistrzem, którego widzieli przepowiadającego, odsłonił rąbek swojej tajemnicy. Życia, które było przypisane nie człowiekowi, ale boskiej egzystencji. Życia, które jest obietnicą dla każdego z nas. To, co zobaczyli na Górze, było jakby nagrodą wiary, jaką pokładali w Jezusie z Nazaretu. Wiary, która nie uznaje kompromisów. Wiary, która nie zakłada roszczeń. Wiary, która mówi: idę za Bogiem, bo wiem, że on mnie nigdy nie opuści.