Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Aktualności Kościół

Rozpoczęliśmy pierwszym hymnem Polski „Bogurodzica”. Polskie rycerstwo obrało Maryję za swoją patronkę. Jej wizerunek widniał na bojowych sztandarach a z XIII wieku hymn „Bogurodzica”, jest znany nam szczególnie w dniu 15 lipca 1410 roku, kiedy nasze wojska śpiewały ją pod Grunwaldem. Pierwsza pieśń religijna, która stała się hymnem narodowym.

XV wieczny kronikarz i dziejopisarz Jan Długosz, nazwał ją carmen patrium to znaczy pieśnią ojczystą. I oznacza to, że była uznana jako hymn narodowy. Do dzisiaj jej dźwięki przenikają nasze serca, bo przenoszą nas w te odległe dzieje polskiej historii.

I oto stajemy 3 maja 2022 roku, by uświadomić sobie, że włączamy się w wielki bieg historii, który zapoczątkowali nasi praojcowie. Ten dzień jest dniem chwały kobiety – człowieka. Być może dlatego jest nam tak bliska, bo była jedną z nas. Boga postrzegamy z perspektywy, oddali. Dzieli nas i onieśmiela niejako Jego wielkość i świętość. Ale Ona dzieliła troski dnia codziennego, stąpała trzeźwo po ziemi i nie było jej zaoszczędzone wszystko to, co mieści się w scenariuszu ludzkiego życia a szczególnie trudnej, bolesnej miłości matki do swojego dziecka.

ks. Jacek Stasiak