Uroczystość Najświętszej Trójcy

Aktualności Kościół

Liturgiczna myśl dzisiejszej niedzieli ma charakter podsumowania. Za nami bowiem powtórzone w czasie i inaczej przeżyte tajemnice Zwiastowania i Narodzenia Pańskiego, potem jego męki i procesu odkupienia poprzez zmartwychwstanie, zakończone zesłaniem ducha prawdy, który pod nieobecność fizyczną Chrystusa ma prowadzić nas czyli Kościół do poznania pełnej prawdy. Tak oto zakończył się okres wielkanocny.

Rozpoczynamy dzisiaj czas zwykły, który stawia przed nami tajemnicę Trójcy, problem Boga. Tak naprawdę od tego zaczyna się wszystko kiedy mówimy o świecie, o jego początku, o człowieku, o tajemnicy życia i przeznaczenia. Problem Boga, Boga którego wszystkie religie na przestrzeni dziejów człowieka, uznawały jako prapoczątek, pierwszą przyczynę. Któremu nadawano w różnych systemach religijnych i filozoficznych różne imiona: Jahwe, Adonai, Pan. My dzisiaj traktujemy tę wielką tajemnicę, jako własność całej ludzkości.      

ks. Jacek Stasiak