Uroczystość Objawienia Pańskiego

Kościół

Przez wieki tradycja chrześcijańska przekazała nam bardzo bogatą symbolikę dotyczącą Trzech Króli. Umawiamy się, że byli to Trzej Królowie, bo tak spuścizna, a dokładnie mędrzec i myśliciel chrześcijański Orygenes nadał im w VIII wieku te imiona: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ale w innych Kościołach: etiopskim, greckim, również w liturgii na terenie Persji, mamy powiedziane o sześciu, dwunastu lub kilkudziesięciu mędrcach, którzy przyszli złożyć hołd Chrystusowi. Jest to naturalnie wytwór naszej religijnej wyobraźni, ale nie w tym rzecz, bo symbolika, którą odziedziczyliśmy, jest tak bogata, że daje nam zrozumieć przesłanie tego świata.