Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Aktualności Kościół

Rok 1920 zapisany w datach nie tylko polskiej historii, ale i w historii świata. Bitwa nad Wisłą została uznana za osiemnastą największa bitwę świata. Jej fenomen polegał nie tylko na geniuszu wojskowym Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, ale przede wszystkim na walce i świadomości jaką posiadali walczący w obronie wartości i cywilizacji, której stali się strażnikami.

Towarzyszą nam w tej chwili tony tych melodii, które zagrzewały serca ówczesnych żołnierzy, ale pamiętajmy jaka była sytuacja gdy pojawił się wróg, a słowa Bóg, Honor, Ojczyzna nie były tylko na sztandarach, ale zapisane w ludzkim sercu.

ks. Jacek Stasiak