Wniebowstąpienie

Kościół

Uroczystość w niebowstąpienia, prawda dogmatyczna, którą kościół nam podaje w ramach życiorysu Chrystusa. W roku 2018 wymaga weryfikacji i próby naszej wiary. Wielu teologów już od dawna mówiło, że zmartwychwstanie, wniebowstąpienie odbyło się w tym samym momencie. Dopiero tradycja po kilku wiekach przypisała iż ten moment dokonał się w 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Mamy we wszystkich religiach taką tendencję, że dążymy do zmaterializowania prawd wiary, bo człowiek bardzo często jest głuchy na to co duchowe. Nie potrafi dostrzec tej rzeczywistości, którą w tym wypadku Chrystus rozpościera przed nami jako rzeczywistość ducha.