XXVII niedziela zwykła: Wewnętrzne nieuporządkowanie człowieka

Kościół

„Konsekwencją tekstów biblijnych dzisiaj, jest inne spojrzenie na drugiego człowieka oraz słowo, z którym powinniśmy się zmierzyć, mianowicie pożądliwość i żądza. Nie bez powodu Chrystus przywołuje tutaj Księgę Genesis czyli Księgę Rodzaju, która opisuje stworzenie, powołanie czy kreację, pierwszych ludzi. Dobrze dzisiaj wiemy, że jest to tylko i wyłącznie jedna wielka przenośnia, alegoria literacka. Nie wiemy jak dokonało się powstanie czy powołanie do istnienia pierwszych ludzi. Nie przywiązujemy również dzisiaj wagi do imion, które zostały umieszczone na kartach Księgi Rodzaju. Bo Adam i Ewa, którzy funkcjonują w naszej umysłowości jako prarodzice, to były tylko i wyłącznie synonimy, określenia, sposoby przybliżenia tego, co stało się u początków rodzaju ludzkiego.

Pożądliwość, która wynika z naszego wewnętrznego nieuporządkowania, prowadzi do wszelkich konfliktów. Gdyby nie było dziesiątego przykazania, zakazu pożądania rzeczy i wszystkich dóbr, wtedy bez tego przykazania mielibyśmy anarchię społeczną i moralną. Chrystus wskazuje na drogę, która prowadzi człowieka do wewnętrznego uporządkowania. Gdyby nie było takiej naszej genetycznej skłonności do pożądania i posiadania za wszelką cenę, to nie mielibyśmy wojen, cudzołóstwa, kradzieży, składania fałszywego świadectwa. Ale to wszystko jest wpisane w historię naszego rozwoju.”