Zaćmienie człowieczeństwa

Kościół

Skomplikowany jest człowiek i dzisiaj we współczesnych czasach należy sobie zadać pytanie, kim jesteśmy, a raczej kim być powinniśmy, aby odpowiedzieć na to, co przed chwilą usłyszeliśmy na kartach Ewangelii. Nie oszukujmy się. Wymaga od nas więcej i tego, czego nie chcemy usłyszeć ani zrobić. Pokory, bycia uniżonym, ustąpienia miejsca, przyznania się do swoich słabości, tolerowania arogancji, buty tych, którzy rozpychają się łokciami. Z naszej strony tak po ludzku nie ma na to przyzwolenia. A on dzisiaj staje i mówi: nadstaw drugi policzek, aby cię po raz drugi uderzono, to znaczy poniżono; chcą ci odebrać jedno, oddaj i drugie. Ale dlaczego, skoro jest to moją własnością?