Zniewalająca siła miłości – zaproszenie na mszę świętą 20.02.2022r.

Aktualności Kościół

Brak logiki w miłowaniu człowieka przez drugiego człowieka, nadstawienie policzka, pożyczanie i wspomaganie oczekiwania nagrody, wszystko to co kłóci się z naszym ludzkim, ziemskim systemem wartości. Ale czy wtedy kiedy jesteśmy dla drugiego darem nie oczekując zapłaty, kiedy promieniujemy wartościami, które mogą drugiego ubogacić, bez oczekiwania wdzięczności, czy to jest pomniejszanie naszej ludzkiej godności? Czy to jest umniejszanie siebie czy też pokazywanie, że istnieją poza  spektakularnym ludzkim myśleniem jeszcze inne sposoby i optyka mierzenia wielkości i wartości drugiego człowieka?

Na tym polega ta alogika Boga, miłować nie oczekując na wdzięczność, bowiem wtedy dopiero to dobro raz dane wraca do nas o wiele większe i czujemy się ludźmi, którzy zwiastują Boga.

ks. Jacek Stasiak