Żywa lekcja historii

Szkoły

Przybyli prosto z grodu żywej historii. Goście z Bractwa Rycerskiego Kerin, poprowadzili żywą lekcję historii.

Zaglądając na folwark poznaliśmy zwyczaje szlacheckie. Stanęliśmy do bitwy z Kozakami i Szwedami.

Doświadczyliśmy siły polskiej husarii.

W postaci szlachcica, regiment szwedzki, chłopa i husarza, wcielili się nasi uczniowie.
XVI i XVII wieczne postaci w strojach i z bronią z epoki, wygłaszali swoje kwestie.

Zabawne perypetie bohaterów, rozbawiły nas do łez.

___________________________________________

Wiek XVI jest nazywany złotym wiekiem dziejów Polski to czas kiedy państwo polsko-litewskie obejmowało prawie 1 mln km² powierzchni. Było jednym z największych państw Europy, potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną, dostawcą drewna i produktów rolnych do zachodniej Europy (przez to nazywane także spichlerzem Europy).